Coupe Nickes an Poli Reuter

den 11. an den 15. August 2019 zu Menster um Stade op Biirk

ELIMINATOIRES

11. August 2019

 

 

FINALEN

15. August 2019

Jeunesse Kanech

FC Kielen

Koeppchen Wuermer

Syra Menster

3 - 1

3 - 0

Koeppchen Wuermer

Syra Menster

1 - 0

Jeunesse Kanech

FC Kielen

2 - 1

D'Coupen goufen iwwerreescht vun den Geschwester vum Nickes an Poli an vum Buergermeeschter vun der Gemeng Betzder.

Plazeierungen

4:

Syra Menster

3:

Koeppchen Wuermer

2:

FC Kielen

1:

Jeunesse Kanech

© 2018 - 2020  F.C. SYRA MENSDORF

Created by Jos Mathey