top of page
Syra Hase PNG.png
Ouschtertournoi
F.C. Syra Menster
Den 08. an den 09. Abrëll 2023
Stade Op Biirk Menster
Programm:

Den 08. Abrëll 2023
Mueres  -> Minimes
Mettes   -> Bambinis

Den 09. Abrëll 2023
Mueres  -> Poussins
Mettes   -> Pupilles
Réglement Tournoi 2023_Seite_2.jpg

Réglement

Feuille de match

Spillpläng:

Den 08. Abrëll 2023
- Minimes - 9h30
Spillplang Minimes Ouschtertournoi.jpg


Den 08. Abrëll 2023 - Bambinis - 13h30
Bambini Plang Tournoi 8 équipen op 2 Terrain.jpg


Den 09. Abrëll 2023 - Poussins - 10h00
Spillplang Poussins Ouschtertournoi.jpg


Den 09. Abrëll 2023 - Pupilles - 14h00
Spillplang Pupilles Ouschterturnoi.jpg
bottom of page